Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BRADLER_Ervín_6.7.1905)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BRADLER Ervín 6.7.1905

Z Personal
Ervín BRADLER
Narození 6.7.1905
Povolání 53- Historik


Ervín BRADLER