Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BRANDEJS_Jan_Jiří_2.4.1887-1.11.1964)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BRANDEJS Jan Jiří 2.4.1887-1.11.1964

Z Personal
Jan Jiří BRANDEJS
Narození 2.4.1887
Úmrtí 1.11.1964
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Jan Jiří BRANDEJS