Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BRANT_Jan_1868-1925)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BRANT Jan 1868-1925

Z Personal
Jan BRANT
Narození 1868
Úmrtí 1925
Povolání

55- Jazykovědec

61- Pedagog


Jan BRANT