Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BRECHENSBAUER_Jan_4.2.1888-21.5.1961)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BRECHENSBAUER Jan 4.2.1888-21.5.1961

Z Personal
Jan BRECHENSBAUER
Narození 4.2.1888
Úmrtí 21.5.1961
Povolání 64- Překladatel


Jan BRECHENSBAUER