Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BREHM_Fritz_14.2.1898)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BREHM Fritz 14.2.1898

Z Personal
Fritz BREHM
Narození 14.2.1898
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848


Fritz BREHM