Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BREJCHA_Jan_Leander_1894)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BREJCHA Jan Leander 1894

Z Personal
Jan Leander BREJCHA
Narození 1894
Povolání 39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Jan Leander BREJCHA