BROŽ Jaromír 2.3.1908-29.5.1990

Z Personal
Jaromír BROŽ
Narození 2.3.1908
Místo narození Praha
Úmrtí 29.5.1990
Místo úmrtí Praha
Povolání 2- Fyzik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 206

BROŽ, Jaromír, * 2. 3. 1908 Praha, † 29. 5. 1990 Praha, fyzik, pedagog

Vědeckou kariéru B. zahájil ve 30. letech jako asistent prof. Václava Posejpala na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jeho experimentálně zaměřená disertační práce K absorpčnímu skoku mědi ho předurčila k cestě do fyzikálního výzkumu Škodových závodů, kam nastoupil 1937. Zabýval se nejprve rentgenografickým studiem mikrostruktury látek a od 1940 magnetickou defektoskopií. Zkonstruoval např. přístroje ke kontrole nosných lan a manesmannských trub. Za práce věnované metodám a konstrukci přístrojů pro sériové zkoušení vad výrobků těžkého průmyslu získal 1953 státní cenu. Fyzikální výzkum Škodových závodů vytvořil předpoklady k založení poválečného Ústředního ústavu fyzikálního a později, po vzniku ČSAV, také jejího Ústavu technické fyziky. B. se stal vedoucím jeho magnetického oddělení, které vypracovalo metody přesného měření magnetických veličin a zkonstruovalo původní měřící přístroje, z nichž se mnohé uplatnily v průmyslu. Od analýzy magnetických vlastností velmi čistého železa se přecházelo k dlouhodobému zkoumání feritů. Výsledky jím vedeného výzkumu dosahovaly světové úrovně. 1959 byl jmenován řádným profesorem experimentální fyziky Matematicko fyzikální fakulty UK. Krátce působil na katedře fyziky pevných látek a 1960 se stal vedoucím katedry obecné fyziky, v jejímž čele zůstal až do svých pětašedesáti let. Poté ještě několik let B. přednášel budoucím učitelům fyziky, pracoval ve fakultních orgánech a komisích a byl členem vědecké rady Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky.

D: výběr: Základy fyzikálních měření 1, 2, 1967, 1974 (2. přepracované vyd. 1983); Elektřina a magnetismus 1, 2, 1974, 1976; Příklady z molekulové fyziky a termiky (s M. Rotterem), 1980; Základy molekulové fyziky (s R. Bakulem), 1982–83; Fyzikální a matematické tabulky (s V. Roskovcem a M. Valouchem), 1980.

L: J. Šternberk – A. Havránek – B. Sedlák, Prof. Dr. J. B. pětašedesátiletý, in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 18, 1973, s. 223n.; J. Šternberk – V. Roskovec, Prof. Dr. J. B. pětasedmdesátiletý, in: tamtéž 28, 1983, s. 173n.; J. Šternberk – B. Sedlák – A. Havránek, Vzpomínka na prof. B., in: Český časopis pro fyziku 41, 1991, 4, s. 399; ČBS, s. 69; Tomeš 1, s. 143.

Jaroslav Folta