Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BROŽ_Karel_Emanuel_1800-1880)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BROŽ Karel Emanuel 1800-1880

Z Personal
Karel Emanuel BROŽ
Narození 1800
Úmrtí 1880
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik


Karel Emanuel BROŽ