Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BROSCHEK_von_Wenzel_19.10.1828-25.9.1910)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BROSCHEK von Wenzel 19.10.1828-25.9.1910

Z Personal
Wenzel BROSCHEK von
Narození 19.10.1828
Úmrtí 25.9.1910
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Wenzel BROSCHEK von