Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BRUNSWIK_de_Korompa_Ludwig_1.4.1829-2.11.1889)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BRUNSWIK de Korompa Ludwig 1.4.1829-2.11.1889

Z Personal
Ludwig BRUNSWIK de Korompa
Narození 1.4.1829
Úmrtí 2.11.1889
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Ludwig BRUNSWIK de Korompa