Verze z 9. 10. 2019, 15:52, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BRUSÁK František 1.11.1840-5.4.1918

Z Personal
František BRUSÁK
Narození 1.11.1840
Místo narození Ohaveč u Jičína
Úmrtí 5.4.1918
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 235

BRUSÁK, František, * 1. 11. 1840 Ohaveč u Jičína, † 5. 4. 1918 Praha, římskokatolický kněz, světící biskup

Byl vysvěcen 25. 7. 1868 v Praze a stal se kaplanem v Příbrami, 1870–82 u Sv. Jindřicha, 1882–84 pak u Sv. Štěpána v Praze. Poté přešel, už jako spirituál, do arcibiskupského semináře v Praze, kde 1888–90 působil jako ředitel. Od 1890 byl kanovníkem metropolitní kapituly svatovítské v Praze, 1892–97 též děkanem u Sv. Apolináře v Praze. Po smrti kardinála Františka Schönborna 1899 byl zvolen kapitulním vikářem. 1899–1908 zastával úřad generálního vikáře a oficiála arcidiecéze pražské. 1908 získal hodnost děkana metropolitní kapituly a současně přijal biskupské svěcení jako titulární biskup acmonijský (Acmonia v Malé Asii) a stal se světícím biskupem arcidiecéze pražské. 1908–13 byl též zemským poslancem. Pracoval jako arcibiskupský komisař pro vyučování náboženství na českém malostranském gymnáziu a v duchovních funkcích ženských řeholí.

L: A. Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum S. Metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, 1912; týž, Supplementum primum…, secundum…, tertium…, quartum… ad seriem praepositorum… 1916, 1925, 1928, 1931; Lišková, s. 36; BOS 2, s. 527; Čáňová, s. 15.

P: Catalogus cleri Pragae 1896, 1909.

Eliška Čáňová