Historie verzí stránky „BRUSCH Kaspar 19.8.1518-15.11.1557“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace