Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BRYK_Ivan_1879)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BRYK Ivan 1879

Z Personal
Ivan BRYK
Narození 1879
Povolání 55- Jazykovědec


Ivan BRYK