Historie verzí stránky „BRZKOVÁ Terezie 10.1.1875-19.11.1966“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace