BUŠÁK Jan 16.5.1904-10.1.1982: Porovnání verzí

Z Personal
(BUŠÁK_Jan_16.5.1904-10.1.1982)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 16.5.1904
 
| datum narození = 16.5.1904
| místo narození =  
+
| místo narození = Praha
 
| datum úmrtí = 10.1.1982
 
| datum úmrtí = 10.1.1982
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Praha
 
| povolání = 37- Doprava, pošty, spoje
 
| povolání = 37- Doprava, pošty, spoje
 
44- Právník
 
44- Právník
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jan BUŠÁK
+
}}
 +
 
 +
'''BUŠÁK, Jan,''' ''* 16. 5. 1904 Praha, † 10. 1. 1982 Praha, spojový odborník, pedagog''
 +
 
 +
Pocházel z rodiny telegrafisty Felixe B. Studoval na reálném
 +
gymnáziu v Praze, kde 1922 maturoval. 1922–29 pracoval
 +
jako provozní úředník telegrafní ústředny v Praze, 1926–30
 +
současně studoval při zaměstnání Právnickou fakultu UK,
 +
1930 promoval. 1930–33 působil na ředitelství pošt a telegrafů,
 +
1933–60 byl úředníkem, potom vedoucím oddělení
 +
mezinárodních styků na ministerstvu pošt a telegrafů,
 +
1960–61 vedoucím redaktorem Edičního střediska spojů
 +
a Nakladatelství dopravy a spojů v Praze. Od 1961 působil
 +
na Fakultě provozu a ekonomiky dopravy Vysoké školy
 +
dopravní v Žilině, kde se 1963 stal mimořádným a 1966
 +
řádným profesorem, 1964–71 vedl oddělení, později katedru
 +
provozu a ekonomiky spojů. 1971 odešel na odpočinek.
 +
Věnoval se poštovnímu a telekomunikačnímu právu
 +
a mezinárodním vztahům v oblasti spojů. 1938 podal zlepšovací
 +
návrh na automatickou dopravu telegramů, podílel
 +
se na tvorbě základních právních telegrafních a telefonních
 +
předpisů, telegrafního sazebníku, vyhlášky o vymezení pojmu
 +
vysílacího zařízení, předpisů o zřizování a povolování
 +
vysílacích zařízení na letadlech a na zkouškách radiooperátorů.
 +
Spolupracoval na koncepci dohod mezi ministerstvem
 +
pošt a telegrafů a železnicemi, leteckou správou ministerstva
 +
vnitra a ministerstva národní obrany při zřizování a provozu
 +
telekomunikačních zařízení. Zúčastnil se přípravy návrhu
 +
zákona o telekomunikacích (č. 72/1950 Sb.), dohody o telekomunikačním
 +
styku se všemi bývalými socialistickými
 +
zeměmi. Po 1945 působil v Ústavu radiotechniky ČVUT,
 +
1955–57 přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze
 +
aj. V době pobytu v Žilině napsal několik vysokoškolských
 +
učebnic. Výzkum zaměřil na řešení složitých otázek mezinárodního
 +
provozu spojů, na vytváření podmínek k plnému
 +
využití komunikační techniky, rádiového spojení s umělými
 +
družicemi Země a vesmírnými loděmi. Napsal monografie
 +
''Mezinárodní telekomunikační unie'' (1957), ''Mezinárodní vztahy''
 +
''v oboru spojů'' (1961), jako spoluautor přispěl kapitolou
 +
''Vývoj spojů'' do příručky ''Ekonomika spojů'' (1963). Četné studie
 +
a články uveřejňoval v odborném tisku, např. v ''Časopisu''
 +
''pro mezinárodní právo'', ''Československé spoje'', ''Informationsheft''
 +
''des Instituts für Post- und Fernmeldewesen'' (Berlín), ''Journal''
 +
''des Télécommunications'' (Ženeva), ''Wissenschaftliche Zeitschrift''
 +
''der Hochschule für Verkehrswesen Friedrich List in Dresden'' ad.
 +
Jako zástupce Československa se účastnil jednání o mezinárodních
 +
právních otázkách, referoval na celosvětových konferencích
 +
o telekomunikacích a spojích (1937 Bukurešť, 1938
 +
Káhira, 1939 Haag, 1947 Atlantic City, 1948 Brusel a Kodaň,
 +
1949 Paříž, 1952 Buenos Aires, 1956 Ženeva, 1957
 +
Haag a Moskva, 1962–68 Drážďany, 1965 Budapešť, 1967
 +
Bělehrad). Byl členem československých i mezinárodních komisí
 +
pro telekomunikace a od 1960 členem Mezinárodního
 +
ústavu pro kosmické právo.
 +
 
 +
'''D:''' výběr: Mezinárodní telekomunikační unie, 1957; Základy francouzštiny
 +
1–2. Učebnice pro odborné kursy absolventů JSŠ a ZŠP, 1960; Mezinárodní
 +
vztahy v oboru spojů, 1961; Úvod do provozu spojů, 1962; Ekonomika
 +
spojů, 1963 (spoluautor); Základy ekonomiky spojů, Bratislava 1964; Spoje
 +
a československé právo, Bratislava 1965; Kooperační vztahy v oboru spojů,
 +
Bratislava 1966; Základy technologie spojů, Bratislava 1968; Technologie
 +
poštovního a telekomunikačního provozu, 1970.
 +
 
 +
'''L:''' Desať rokov Vysokej školy dopravnej a študijný program na školský rok
 +
1963/64, Bratislava 1963, s. 108, 110; O. Slušná, Kto je kto na Slovensku
 +
1969, Bratislava 1970, s. 60; 25 rokov Vysokej školy dopravnej v Žiline,
 +
Martin 1978, s. 40, 62; SBS 1, s. 355; BLS 1, s. 629n.
 +
 
 +
Ľudmila Ďuranová
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:37- Doprava, pošty, spoje]]
 
[[Kategorie:37- Doprava, pošty, spoje]]
 
[[Kategorie:44- Právník]]
 
[[Kategorie:44- Právník]]
 
 
[[Kategorie:1904]]
 
[[Kategorie:1904]]
 +
[[Kategorie:Praha]]
 
[[Kategorie:1982]]
 
[[Kategorie:1982]]
 +
[[Kategorie:Praha]]

Verze z 20. 2. 2017, 19:48

Jan BUŠÁK
Narození 16.5.1904
Místo narození Praha
Úmrtí 10.1.1982
Místo úmrtí Praha
Povolání

37- Doprava, pošty, spoje

44- Právník

BUŠÁK, Jan, * 16. 5. 1904 Praha, † 10. 1. 1982 Praha, spojový odborník, pedagog

Pocházel z rodiny telegrafisty Felixe B. Studoval na reálném gymnáziu v Praze, kde 1922 maturoval. 1922–29 pracoval jako provozní úředník telegrafní ústředny v Praze, 1926–30 současně studoval při zaměstnání Právnickou fakultu UK, 1930 promoval. 1930–33 působil na ředitelství pošt a telegrafů, 1933–60 byl úředníkem, potom vedoucím oddělení mezinárodních styků na ministerstvu pošt a telegrafů, 1960–61 vedoucím redaktorem Edičního střediska spojů a Nakladatelství dopravy a spojů v Praze. Od 1961 působil na Fakultě provozu a ekonomiky dopravy Vysoké školy dopravní v Žilině, kde se 1963 stal mimořádným a 1966 řádným profesorem, 1964–71 vedl oddělení, později katedru provozu a ekonomiky spojů. 1971 odešel na odpočinek. Věnoval se poštovnímu a telekomunikačnímu právu a mezinárodním vztahům v oblasti spojů. 1938 podal zlepšovací návrh na automatickou dopravu telegramů, podílel se na tvorbě základních právních telegrafních a telefonních předpisů, telegrafního sazebníku, vyhlášky o vymezení pojmu vysílacího zařízení, předpisů o zřizování a povolování vysílacích zařízení na letadlech a na zkouškách radiooperátorů. Spolupracoval na koncepci dohod mezi ministerstvem pošt a telegrafů a železnicemi, leteckou správou ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany při zřizování a provozu telekomunikačních zařízení. Zúčastnil se přípravy návrhu zákona o telekomunikacích (č. 72/1950 Sb.), dohody o telekomunikačním styku se všemi bývalými socialistickými zeměmi. Po 1945 působil v Ústavu radiotechniky ČVUT, 1955–57 přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze aj. V době pobytu v Žilině napsal několik vysokoškolských učebnic. Výzkum zaměřil na řešení složitých otázek mezinárodního provozu spojů, na vytváření podmínek k plnému využití komunikační techniky, rádiového spojení s umělými družicemi Země a vesmírnými loděmi. Napsal monografie Mezinárodní telekomunikační unie (1957), Mezinárodní vztahy v oboru spojů (1961), jako spoluautor přispěl kapitolou Vývoj spojů do příručky Ekonomika spojů (1963). Četné studie a články uveřejňoval v odborném tisku, např. v Časopisu pro mezinárodní právo, Československé spoje, Informationsheft des Instituts für Post- und Fernmeldewesen (Berlín), Journal des Télécommunications (Ženeva), Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Verkehrswesen Friedrich List in Dresden ad. Jako zástupce Československa se účastnil jednání o mezinárodních právních otázkách, referoval na celosvětových konferencích o telekomunikacích a spojích (1937 Bukurešť, 1938 Káhira, 1939 Haag, 1947 Atlantic City, 1948 Brusel a Kodaň, 1949 Paříž, 1952 Buenos Aires, 1956 Ženeva, 1957 Haag a Moskva, 1962–68 Drážďany, 1965 Budapešť, 1967 Bělehrad). Byl členem československých i mezinárodních komisí pro telekomunikace a od 1960 členem Mezinárodního ústavu pro kosmické právo.

D: výběr: Mezinárodní telekomunikační unie, 1957; Základy francouzštiny 1–2. Učebnice pro odborné kursy absolventů JSŠ a ZŠP, 1960; Mezinárodní vztahy v oboru spojů, 1961; Úvod do provozu spojů, 1962; Ekonomika spojů, 1963 (spoluautor); Základy ekonomiky spojů, Bratislava 1964; Spoje a československé právo, Bratislava 1965; Kooperační vztahy v oboru spojů, Bratislava 1966; Základy technologie spojů, Bratislava 1968; Technologie poštovního a telekomunikačního provozu, 1970.

L: Desať rokov Vysokej školy dopravnej a študijný program na školský rok 1963/64, Bratislava 1963, s. 108, 110; O. Slušná, Kto je kto na Slovensku 1969, Bratislava 1970, s. 60; 25 rokov Vysokej školy dopravnej v Žiline, Martin 1978, s. 40, 62; SBS 1, s. 355; BLS 1, s. 629n.

Ľudmila Ďuranová