Verze z 18. 8. 2017, 09:55, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku Z BUBNA Jan Varlich 1570-1636 na BUBNA Jan Varlich z 1570-1636 bez založení přesměrování)

BUBNA Jan Varlich z 1570-1636

Z Personal
Jan Varlich z BUBNA
Narození 1570
Úmrtí 1636
Povolání

45- Voják nebo partyzán

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

z BUBNA, Jan Varlich (též Varlejch), * 1570 ?, † 1636 ?, účastník stavovského povstání, voják, diplomat

Pocházel ze starého rytířského rodu Bubnů. V období českého stavovského povstání se stal plukovníkem. Jeho oddíly v bitvě na Bílé hoře patřily mezi nejúspěšnější ze stavovských vojsk. Po bělohorské porážce zůstal ve službách Fridricha Falckého, po jeho definitivním pádu bojoval v dánské armádě. V nepřítomnosti byl odsouzen k trestu smrti a ztrátě majetku. V bitvě u Bernsteinu ve Slezsku 3. 8. 1627 byl B. zajat Albrechtem z Valdštejna, po ukončení dánské války byl ze zajetí propuštěn. Na začátku 30. let 17. století se účastnil jednání o nabídnutí české koruny Valdštejnovi. Jeho synovci získali část rodinného majetku zpět. Tato rodová linie se označovala jako Varlichové z Bubna na rozdíl od linie, která byla povýšena do panského stavu pod přídomkem z Bubna a Litic.

L: J. Kollman, Valdštejn a evropská politika 1625–1630: historie 1. generalátu, 1999, rejstřík; J. Janáček, Valdštejn a jeho doba, 1978, rejstřík; J. Polišenský, Třicetiletá válka a český národ, 1970, rejstřík; OSN 4, s. 824n.; MČE 1, s. 596.

Pavel Kůrka