Historie verzí stránky „BUCHAR Jan 14.4.1895-19.3.1988“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace