Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BUCHHEIM_Karl_Adolf_22.1.1828-4.6.1900)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BUCHHEIM Karl Adolf 22.1.1828-4.6.1900

Z Personal
Karl Adolf BUCHHEIM
Narození 22.1.1828
Úmrtí 4.6.1900
Povolání 55- Jazykovědec


Karl Adolf BUCHHEIM