BUCHMAYER Johann Nepomuk Jakob 17.7.1804-26.1.1858: Porovnání verzí

Z Personal
(BUCHMAYER_Johann_Nepomuk_17.7.1804-26.1.1858)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
| jméno = Johann Nepomuk BUCHMAYER
+
| jméno = Johann Nepomuk Jakob BUCHMAYER
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 17.7.1804
 
| datum narození = 17.7.1804
| místo narození = Pohořelice u Zlina, obec Napjedla
+
| místo narození = Pohořelice u Zlína
 
| datum úmrtí = 26.1.1858
 
| datum úmrtí = 26.1.1858
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Budíškovice u Jemnice
 
| povolání = 23- Lesník nebo myslivec
 
| povolání = 23- Lesník nebo myslivec
 
61- Pedagog
 
61- Pedagog
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Johann Nepomuk BUCHMAYER
+
}}
 +
 
 +
'''BUCHMAYER, Johann Nepomuk Jakob''' ''(též BUCHMAIER, BUCHMEÜER), * 17. 7. 1804 Pohořelice u Zlína, † 26. 1. 1858 Budíškovice u Jemnice, lesník, pedagog''
 +
 
 +
Pocházel z rodiny Tomáše B., zámeckého správce u hraběte
 +
Šternberka. Byl otcem mj. Augustina Antona B. (1835 až
 +
1909), lesníka, pedagoga, redaktora a odborného spisovatele.
 +
Absolvoval piaristické gymnázium v Kroměříži s výborným
 +
prospěchem. Pak nastoupil lesnickou praxi na velkostatku
 +
Napajedla, kde se u polesného Franze Kollera vyučil 1824
 +
lesníkem. 1825–26 studoval na dvouleté lesnické škole v Dačicích,
 +
již založil a řídil známý pokrokový lesmistr a pedagog
 +
Vincenc Vilém Hlava. B. složil zkoušku učitelské způsobilosti
 +
a na stejné škole působil od 1. 2. 1826 jako druhý asistent
 +
a učitel matematiky, geodézie, mechaniky, technologie, entomologie
 +
a mineralogie. 1. 1. 1830 nastoupil jako vrchní myslivec
 +
u hraběte Dauna a řídil lesnictví na velkostatcích Bítov,
 +
Skalice, Horní Kounice a Biskupice. 1834 se oženil s Karolínou,
 +
dcerou Antona Brzezowského, polesného v Budíškovicích,
 +
s níž vychoval čtyři syny. Od dubna 1836 působil jako
 +
lesmistr na velkostatcích Jemnice a Staré Hobzí hraběnky Terezie
 +
Trautmannsdorfové a významně tam ovlivnil pěstební
 +
a zařizovací práce. Od 1839, kdy složil přísahu, pracoval též jako zemský taxátor. 1839 přešel do služeb hraběte Maxmiliána
 +
Wallise a vedl lesní hospodářství na velkostatcích Budíškovice,
 +
Budeč a Moravské Budějovice v hodnosti lesmistra.
 +
Od 1848 mu byla svěřena i inspekce na velkostatcích Dačice
 +
a Řečice na Moravě a Malešov v Čechách vlastníka svobodného
 +
pána z Dalbergu a od 1852 funkce lesmistra a poradce
 +
na velkostatcích Telč, Studená a Veselíčko hraběte Podstatzky-
 +
Liechtensteina. Na všech svěřených lesních majetcích si
 +
B. počínal jako znamenitý taxátor a reorganizátor, jejich provoz
 +
zmodernizoval podle dobových vědeckých zásad, takže
 +
potom vykazovaly zvýšený výnos i bez přetěžování lesů a zároveň
 +
bez snížení spotřeby dříví.
 +
 
 +
B. byl také literárně činný. Publikoval mj. ve ''Forst- und''
 +
''Jagd neuigkeiten'', jež redigoval 1825–30 zbraslavský lesmistr
 +
Rietsch, a ve ''Verhandlungen der Forstsection der k. k. mährisch-''
 +
''-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues'', ''der''
 +
''Natur- und Landeskunde in Brünn'' redigovaných brněnským
 +
lesním inspektorem Heinrichem Caesarem Weeberem. Přijal
 +
členství v tzv. moravsko-slezské lesnické sekci od jejího založení
 +
1849, dále i v ustavujícím výboru Gründungsverein der
 +
mährisch-schlesischen Privat-Forstlehranstalt (Spolku pro
 +
založení moravsko-slezského soukromého lesnického učiliště
 +
v Úsově) vzniklého 1851/52 na podnět Johanna Friedricha
 +
Bechtela a sdružujícího pokrokové velkostatkáře a lesní hospodáře
 +
na Moravě. B. zemřel na sněť slezinnou a byl pohřben
 +
29. 1. 1858.
 +
 
 +
'''L:''' A. Buchmayer, Historische Nachrichten über die erstbegründete Forstschule
 +
in Mähren zu Datschitz, in: Mährisch-schlesische Forst-Schule zu
 +
Eulenberg. Cursus 1868/69, Wien – Olmütz, 1869, s. 45n.; týž, Von der
 +
ersten mährischen Forstschule in Datschitz 1821–1830, in: Österreichische
 +
Forst- und Jagdzeitung, 1902, s. 4n.; R. Hess, Lebensbilder hervorragender
 +
Forstmänner und um das Forstwesen verdienter Mathematiker, Naturforscher
 +
und Nationalökonomen, Berlin 1885, s. 38n.; R. Haša, O lesmistru
 +
V. Hlavovi, in: Československý les 18, 1938, s. 151n.; J. Nožička, Přehled
 +
vývoje našich lesů, 1957, s. 236n.; J. Frič a kol., Velké vzory našeho lesnictví,
 +
1958, s. 91n.; G. Novotný, Lesnické školství v českých zemích do poloviny
 +
19. století, in: Lesnictví-Forestry 41, 1995, s. 395n.
 +
 
 +
'''P:''' MZA, fond E 67 Sbírka matrik čís. 4 512, matrika narozených římskokatolického
 +
farního úřadu Pohořelice, sv. I, fol. 32; SOA Třeboň, matrika
 +
zemřelých římskokatolického farního úřadu Horní Slatina, 1813–64, fol. 47.
 +
 
 +
Gustav Novotný
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:23- Lesník nebo myslivec]]
 
[[Kategorie:23- Lesník nebo myslivec]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]
 
 
[[Kategorie:1804]]
 
[[Kategorie:1804]]
[[Kategorie:Pohořelice_u_Zlina]]
+
[[Kategorie:Pohořelice]]
 
[[Kategorie:1858]]
 
[[Kategorie:1858]]
 +
[[Kategorie:Budíškovice]]

Verze z 29. 1. 2017, 13:59

Johann Nepomuk Jakob BUCHMAYER
Narození 17.7.1804
Místo narození Pohořelice u Zlína
Úmrtí 26.1.1858
Místo úmrtí Budíškovice u Jemnice
Povolání

23- Lesník nebo myslivec

61- Pedagog

BUCHMAYER, Johann Nepomuk Jakob (též BUCHMAIER, BUCHMEÜER), * 17. 7. 1804 Pohořelice u Zlína, † 26. 1. 1858 Budíškovice u Jemnice, lesník, pedagog

Pocházel z rodiny Tomáše B., zámeckého správce u hraběte Šternberka. Byl otcem mj. Augustina Antona B. (1835 až 1909), lesníka, pedagoga, redaktora a odborného spisovatele. Absolvoval piaristické gymnázium v Kroměříži s výborným prospěchem. Pak nastoupil lesnickou praxi na velkostatku Napajedla, kde se u polesného Franze Kollera vyučil 1824 lesníkem. 1825–26 studoval na dvouleté lesnické škole v Dačicích, již založil a řídil známý pokrokový lesmistr a pedagog Vincenc Vilém Hlava. B. složil zkoušku učitelské způsobilosti a na stejné škole působil od 1. 2. 1826 jako druhý asistent a učitel matematiky, geodézie, mechaniky, technologie, entomologie a mineralogie. 1. 1. 1830 nastoupil jako vrchní myslivec u hraběte Dauna a řídil lesnictví na velkostatcích Bítov, Skalice, Horní Kounice a Biskupice. 1834 se oženil s Karolínou, dcerou Antona Brzezowského, polesného v Budíškovicích, s níž vychoval čtyři syny. Od dubna 1836 působil jako lesmistr na velkostatcích Jemnice a Staré Hobzí hraběnky Terezie Trautmannsdorfové a významně tam ovlivnil pěstební a zařizovací práce. Od 1839, kdy složil přísahu, pracoval též jako zemský taxátor. 1839 přešel do služeb hraběte Maxmiliána Wallise a vedl lesní hospodářství na velkostatcích Budíškovice, Budeč a Moravské Budějovice v hodnosti lesmistra. Od 1848 mu byla svěřena i inspekce na velkostatcích Dačice a Řečice na Moravě a Malešov v Čechách vlastníka svobodného pána z Dalbergu a od 1852 funkce lesmistra a poradce na velkostatcích Telč, Studená a Veselíčko hraběte Podstatzky- Liechtensteina. Na všech svěřených lesních majetcích si B. počínal jako znamenitý taxátor a reorganizátor, jejich provoz zmodernizoval podle dobových vědeckých zásad, takže potom vykazovaly zvýšený výnos i bez přetěžování lesů a zároveň bez snížení spotřeby dříví.

B. byl také literárně činný. Publikoval mj. ve Forst- und Jagd neuigkeiten, jež redigoval 1825–30 zbraslavský lesmistr Rietsch, a ve Verhandlungen der Forstsection der k. k. mährisch- -schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn redigovaných brněnským lesním inspektorem Heinrichem Caesarem Weeberem. Přijal členství v tzv. moravsko-slezské lesnické sekci od jejího založení 1849, dále i v ustavujícím výboru Gründungsverein der mährisch-schlesischen Privat-Forstlehranstalt (Spolku pro založení moravsko-slezského soukromého lesnického učiliště v Úsově) vzniklého 1851/52 na podnět Johanna Friedricha Bechtela a sdružujícího pokrokové velkostatkáře a lesní hospodáře na Moravě. B. zemřel na sněť slezinnou a byl pohřben 29. 1. 1858.

L: A. Buchmayer, Historische Nachrichten über die erstbegründete Forstschule in Mähren zu Datschitz, in: Mährisch-schlesische Forst-Schule zu Eulenberg. Cursus 1868/69, Wien – Olmütz, 1869, s. 45n.; týž, Von der ersten mährischen Forstschule in Datschitz 1821–1830, in: Österreichische Forst- und Jagdzeitung, 1902, s. 4n.; R. Hess, Lebensbilder hervorragender Forstmänner und um das Forstwesen verdienter Mathematiker, Naturforscher und Nationalökonomen, Berlin 1885, s. 38n.; R. Haša, O lesmistru V. Hlavovi, in: Československý les 18, 1938, s. 151n.; J. Nožička, Přehled vývoje našich lesů, 1957, s. 236n.; J. Frič a kol., Velké vzory našeho lesnictví, 1958, s. 91n.; G. Novotný, Lesnické školství v českých zemích do poloviny 19. století, in: Lesnictví-Forestry 41, 1995, s. 395n.

P: MZA, fond E 67 Sbírka matrik čís. 4 512, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Pohořelice, sv. I, fol. 32; SOA Třeboň, matrika zemřelých římskokatolického farního úřadu Horní Slatina, 1813–64, fol. 47.

Gustav Novotný