Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BUDAŘ_Jan_23.6.1867-17.8.1948)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BUDAŘ Jan 23.6.1867-17.8.1948

Z Personal
Jan BUDAŘ
Narození 23.6.1867
Úmrtí 17.8.1948
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan BUDAŘ