Verze z 4. 2. 2017, 21:21, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku BULLA František Jindřich 1754-15.1.1819 na BULLA František Jindřich ?1754-15.1.1819 bez založení přesměrování)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BULLA František Jindřich ?1754-15.1.1819

Z Personal
František Jindřich BULLA
Narození ?1754
Místo narození Malá Strana (Praha)
Úmrtí 15.1.1819
Místo úmrtí Lvov (Ukrajina)
Povolání

81- Divadel. ředitel nebo majitel div. společnosti

83- Divadelní interpret nebo herec

BULLA, František Jindřich (též Franz Heinrich), * ? 1754 Malá Strana (Praha), † 15. 1. 1819 Lvov (Ukrajina), herec a divadelní ředitel

Pocházel z malostranské rodiny poštovního úředníka, s úspěchem vystudoval tamní jezuitské gymnázium. Spolu se starším bratrem Karlem B. (1752 – po 1803) patřil k významným osobnostem pražské české osvícenecké společnosti. Krom Prahy je doložen v divadlech v Salcburku, Linci, Karlsruhe, Temešváru, Budíně, Košicích, Pešti, Lvově a Varšavě. K nejvýznamnějším patřilo jeho působení v jím vedené německé divadelní společnosti ve Varšavě a Lvově (1792–94), kde se velmi zasloužil o polské divadlo, nebo v divadle Rondella v Pešti, kde založil tradici uvádění Shakespearových, Schillerových a Lessingových her. 1784 byl z Karlsruhe povolán do Prahy, aby se stal uměleckým vedoucím Druhé bondinské společnosti působící v Nosticově divadle. Ihned po svém příchodu do Prahy zahájil s vlastenci jednání o českém představení. 20. 1. 1785 měla premiéru hra Odběhlec z lásky synovské (G. Stephanie), kterou jeho bratr Karel B. přeložil a kterou provedli čeští členové bondinské společnosti. V hlavní roli vystoupil snad sám B. Jeho manželkou se stala známá herečka Edmunda B.; divadlu se věnovala i jejich dcera Sofie (* 1793). Některé prameny udávají chybně jeho úmrtí 1816.

L: H. Kindermann, Theater Ungarns im 18. Jahrhundert, in: Theatergeschichte Europas 5, Salzburg 1960, s. 681n.; M. Kačer, Počátky českého měšťanského divadla, in: DČD 2, s. 22n., 25; R. Pražák, Čeští divadelní umělci v německém divadle v Budíně a v Pešti na přelomu 18. a 19. století, in: Otázky divadla a filmu 1, 1970, s. 63n.; K. Wierzbicka-Michalska, Aktorzy cudzozienscy w Warszawie w latach 1795–1830, Wrocław 1988, s. 101n., 105, 108, 124; F. Černý, Kapitoly z dějin českého divadla, 2000, s. 21, 24, 99; M. Czesnaková-Michalcová, Z divadelnej scény slovenskej, Bratislava 2004, passim; L. Sochorová, Z repertoáru Vlasteneckého divadla v Praze: Strašlivý hodování nebo Don Jean, mordýř svého pana bratra Don Carlos, in: Česká literatura 53, 2005, č. 2, s. 18n.; J. Got, Das österreichische Theater in Lemberg in 18. und 19. Jahrhundert, Wien 1997, s. 34.

P: Biografický archiv ÚČL Praha; AMP, sign. MIK N8, matrika narozených fary u kostela sv. Mikuláše, Praha.

Kateřina Valentová