Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BUMBA_Josef_Franz_15.2.1894-3.7.1967)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BUMBA Josef 15.2.1894-3.7.1967

Z Personal
Josef Franz BUMBA
Narození 15.2.1894
Úmrtí 3.7.1967
Povolání 15- Lékaři


Josef Franz BUMBA