Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BUOL_-_Schauenstein_Karel_Rudolf_1780-23.10.1833)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BUOL - Schauenstein Karel Rudolf 1780-23.10.1833

Z Personal
Karel Rudolf BUOL - Schauenstein
Narození 1780
Úmrtí 23.10.1833
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Karel Rudolf BUOL - Schauenstein