BUQUOY de Longueval Karl Kajetan 25.8.1676-2.9.1750: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 325
 
}}
 
}}
  

Aktuální verze z 10. 10. 2019, 13:54

Karl Kajetan BUQUOY de Longueval
Narození 25.8.1676
Úmrtí 2.9.1750
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 325

BUQUOY de Longueval, Karl Kajetan (též Karel Kajetán), * 25. 8. 1676 ?, † 2. 9. 1750 ?, velkostatkář

Syn hraběte Alberta Karla Buquoye a jeho první ženy, Elisabethy Polyxeny, roz. Cavriani. Od 1700 byl B. ženatý s Philippinou Elisabethou Pálffyovou, s níž měl pět dětí. 1703 byl povýšen do rakouského dědičného hraběcího stavu (příslušníci rodu měli předtím hraběcí titul ze Španělského Nizozemí).

Ve správě rodinných statků si nevedl nejlépe, nákladnou stavební činností (úpravy rezidence a zejména zámeckého parku v Nových Hradech) zadlužil fideikomis natolik, že 1732 byla na celý majetek uvalena nucená správa a 1740 musel B. předat majetek svému synu Franzi Leopoldovi (1703–1767). Zbytek života prožil v ústraní. Z důvodu kritické ekonomické situace se snažil zabránit svému synu v majetkově nepříliš výhodném sňatku.

Část literatury nesprávně uvádí, že měl hodnost nejvyššího hofmistra Království českého, toho však dosáhl jeho syn Franz Leopold.

L: P. Koblasa, Buquoyové. Stručné dějiny rodu, 2002, s. 26; A. Kalný, Vývoj správy buquoyských statků v Čechách 1620–1945, disertace FF UK Praha, 1963, passim; týž, Vývoj parků a zahrad v Nových Hradech v Jižních Čechách, in: JSH 63, 1994, s. 55n.; K. Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4, 2000, s. 388n.; P. Maťa, Svět české aristokracie 1500–1700, 2004; A. Valenta, Bankrot K. K. B. v roce 1733: geneze, průběh, důsledky, in: JSH 76, 2007.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Kůrka