Historie verzí stránky „BUREŠOVÁ-SALÁŠKOVÁ Marie ?9.7.1845-14.4.1928“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace