Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BUREŠ_z_Greifenbachu_Václav_1748-1813)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BUREŠ z Greifenbachu Václav 1748-1813

Z Personal
Václav BUREŠ z Greifenbachu
Narození 1748
Úmrtí 1813
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Václav BUREŠ z Greifenbachu