Verze z 10. 10. 2019, 14:01, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BUREŠ Ivan Josifov 15.12.1885-8.8.1980

Z Personal
Ivan Josifov BUREŠ
Narození 15.12.1885
Místo narození Sofie (Bulharsko)
Úmrtí 8.8.1980
Místo úmrtí Sofie (Bulharsko)
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 329

BUREŠ, Ivan Josifov (též BURESCH), * 15. 12. 1885 Sofie (Bulharsko), † 8. 8. 1980 Sofie (Bulharsko), entomolog, přírodovědec

Syn českých vystěhovalců. Ještě jako student se (1904) seznámil – za poněkud kuriózních okolností – s carem Ferdinandem, známým i zájmem o přírodní vědy, který B. poskytl všestrannou podporu. Již 1905 tak mohl B. založit první entomologickou stanici na Balkáně. Od 1914 byl – celých 33 let, až do 1947 – ředitelem carského přírodovědného muzea v Sofii, spravoval též jeho vědeckou knihovnu, a také sofijskou botanickou a zoologickou zahradu. B. se zasloužil o zpřístupnění jejich expozic, vydávání několika odborných periodik a také o další přírodovědný výzkum Bulharska (např. 1928 spoluzaložil Bulharské ornitologické centrum). Od založení Bulharské akademie věd (1947) stál, s titulem akademika, v čele jejího zoologického oddělení, a to až do svého penzionování 1959.

Odborně se zabýval především entomologií, řadu významných prací ale napsal také např. z ornitologie, studoval i netopýry (např. 1908 v jeskyni v Lakatniku, 1917 publikoval první soupis jejich druhů v Bulharsku). Je pokládán za zakladatele tamní moderní zoologie. Znal se i k svému českému původu, mj. 1957 všestranně pomáhal při práci expedice zoologů, vyslané ČSAV (F. Balát, J. Kratochvíl, J. Pelikán, V. Hanák).

D: výběr: Istorija na entomologičnoto proučvanije na Bălgarija, Sofija 1927; Proletnijat siv červej…, Sofija 1948; Vrednite nasekomi, Sofija 1956.

L: OSND 1/2, s. 808; KSN 2, s. 205; J. Ganev – P. Jakšić, In memoriam. Akademik dr. I. B. 1885–1980, in: Acta entomologica Jugoslaviae 16, 1980, s. 145n.; J. Rychlík, Dějiny Bulharska, 2000, s. 418; Enciklopedija Bălgarija 1, 1978, s. 413.

Jiří Martínek