Historie verzí stránky „BURGSDORFF Curt Ludwig Ehrenreich 16.12.1886-26.2.1962“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace