Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BURIAN_Robert_(Jan)_9.8.1876-1936)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BURIAN Robert (Jan) 9.8.1876-1936

Z Personal
Robert (Jan) BURIAN
Narození 9.8.1876
Úmrtí 1936
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Robert (Jan) BURIAN