Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BURKERT_Alfred_31.10.1873-26.6.1928)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BURKERT Alfred 31.10.1873-26.6.1928

Z Personal
Alfred BURKERT
Narození 31.10.1873
Úmrtí 26.6.1928
Povolání 53- Historik


Alfred BURKERT