Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BURKHARD_Karl_Emanuel_23.12.1858-1.10.1914)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BURKHARD Karl Emanuel 23.12.1858-1.10.1914

Z Personal
Karl Emanuel BURKHARD
Narození 23.12.1858
Úmrtí 1.10.1914
Povolání 55- Jazykovědec


Karl Emanuel BURKHARD