Historie verzí stránky „BURKHART Peter Paul 29.6.1859-27.9.1927“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace