Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BURKHART_Peter_Paul_29.6.1859-27.9.1927)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BURKHART Peter Paul 29.6.1859-27.9.1927

Z Personal
Peter Paul BURKHART
Narození 29.6.1859
Úmrtí 27.9.1927
Povolání 44- Právník


Peter Paul BURKHART