Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BURSA_Jan_1817-1884)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BURSA Jan 1817-1884

Z Personal
Jan BURSA
Narození 1817
Úmrtí 1884
Povolání 74- Architekt


Jan BURSA