Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BYSTŘICKÝ_z_Bochova_Jan_Adam_1540-1602)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BYSTŘICKÝ z Bochova Jan Adam 1540-1602

Z Personal
Jan Adam BYSTŘICKÝ z Bochova
Narození 1540
Úmrtí 1602
Povolání 61- Pedagog


Jan Adam BYSTŘICKÝ z Bochova