Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BYSTRON_Jan_12.6.1860-30.6.1902)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BYSTRON Jan 12.6.1860-30.6.1902

Z Personal
Jan BYSTRON
Narození 12.6.1860
Úmrtí 30.6.1902
Povolání 55- Jazykovědec


Jan BYSTRON