Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CÍSAŘ_Jan_10.12.1896-22.5.1975)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CÍSAŘ Jan 10.12.1896-22.5.1975

Z Personal
Jan CÍSAŘ
Narození 10.12.1896
Úmrtí 22.5.1975
Povolání 13- Geodet nebo kartograf


Jan CÍSAŘ