Verze z 11. 10. 2019, 19:31, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CÍSAŘ Ludvík 22.11.1919-29.11.1987

Z Personal
Ludvík CÍSAŘ
Narození 22.11.1919
Místo narození Plzeň
Úmrtí 29.11.1987
Místo úmrtí Ulm (Německo)
Povolání 29- Stavař
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 430-431

CÍSAŘ, Ludvík, * 29. 11. 1919 Plzeň, † 29. 11. 1987 Ulm (Německo), stavební technik, matematik, pedagog

Narodil se v rodině profesora průmyslové školy. Maturoval 1938 na Masarykově reálném gymnáziu v Plzni a začal studovat na Vysoké škole technické v Praze stavební inženýrství. Po uzavření vysokých škol absolvoval 1942 Vyšší průmyslovou školu stavební v Plzni a pak byl až do konce války zaměstnán jako úředník stavebního oddělení Technických úřadů města Plzně. 1947 dokončil vysokoškolské studium. Během posledního roku působil jako asistent na ústavu matematiky a deskriptivní geometrie u prof. F. Vyčichla a F. Kadeřávka. Téhož roku začal studovat matematiku na Přírodovědecké fakultě UK. Od května 1948 současně pracoval ve Škodových závodech v Plzni-Doudlevcích. Nastoupil jako konstruktér ocelových konstrukcí do mostárny a plechárny, kde spolupracoval na statických výpočtech konstrukčních dílů. Od prosince 1948 působil v podnikovém ústředí svařování, které od 1950 patřilo k výzkumnému a zkušebnímu ústavu. Tam se vyškolil v technologii svařování elektrickým obloukem i plamenem, pak se věnoval studiu svařovaných konstrukcí po stránce pevnostní, se zřetelem na dynamické namáhání. 1949 se stal vedoucím vývojové skupiny pro otázky tvarové pevnosti konstrukčních součástí svařovaných konstrukcí. Od 1950 pracoval na ředitelství podniku jako matematik pro teoretické výpočty všeho druhu (vedení tepla parních turbin, řešení úkolů v elektrotechnice aj.). Od 1. 9. 1949 byl uvolněn pro externí výuku matematiky na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, o rok později přešel na techniku definitivně jako odborný asistent matematiky, 1957 se habilitoval. Po 1959 byl donucen z politických důvodů ze školy odejít. Získal místo vedoucího inženýra v plzeňské pobočce Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, kde měl dohled nad zkouškami stavebních materiálů, vyhodnocoval je, posuzoval stavební konstrukce, příp. prováděl zatěžovací zkoušky konstrukcí budov, mostů i jeřábových drah. Podílel se i na dalších výzkumných úkolech. 1962 začal budovat Institut aplikované matematiky a statistiky ve stavebnictví, kde své znalosti matematiky využil při použití statistických metod posuzování jednotlivých vlastností výrobků, a později se stal jeho vedoucím. 1964 se institut osamostatnil jako pracoviště ministerstva stavebnictví. 1969 C. emigroval do Německa. Byl zaměstnán ve stavební konstrukční kanceláři ve Stuttgartu jako statik. Od 1972 tam vyučoval matematiku a fyziku na gymnáziu. 1983 odešel do důchodu. 1975–85 byl v Německu také členem hudební skupiny Papaflo, která se věnovala staré české i západoevropské lidové hudbě a vystupovala na koncertech i festivalech v celé západní Evropě.

D: Matematika (s J. Branžovským a J. Klátilem), 1958; Sledování vlastností pórobetonů (se S. Vladykou), in: Sborník 15 let Technického a zkušebního ústavu stavebního v Praze, 1968, s. 14n.; Nová hlediska při statistickém posuzování jakosti betonu, in: tamtéž, s. 77n.

L: Pejskar 3, s. 23.

Jan Hučka