Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CALLOT_Jan_16.5.1763-15.12.1809)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CALLOT Jan 16.5.1763-15.12.1809

Z Personal
Jan CALLOT
Narození 16.5.1763
Úmrtí 15.12.1809
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Jan CALLOT