Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CAMELIUS_Jiří_Josef_21.4.1661-2.5.1706)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CAMELIUS Jiří Josef 21.4.1661-2.5.1706

Z Personal
Jiří Josef CAMELIUS
Narození 21.4.1661
Úmrtí 2.5.1706
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 6- Botanik

7- Zoolog


Jiří Josef CAMELIUS