Verze z 11. 10. 2019, 13:48, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CASSINIS de Bugella Jan Antonín 1645-15.3.1716

Z Personal
Jan Antonín CASSINIS de Bugella
Narození 1645
Místo narození Praha?
Úmrtí 15.3.1716
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 394-395

CASSINIS de Bugella, Jan Antonín, * 1645 Praha?, † 15. 3. 1716 Praha, lékař, pedagog

Pocházel z italské rodiny usazené v Praze. Studia zahájil na pražské univerzitě, magistrem filozofie se stal 18. 8. 1667, na lékařské fakultě byl imatrikulován 24. 3. 1669. Studoval též v Itálii na lékařské fakultě v Sieně (imatrikulován 20. 7. 1670), na doktora medicíny promoval v Praze 11. 2. 1673. Poté působil jako lékař v Praze, později jako profesor lékařské fakulty, na níž střídal stolice tehdy obvyklým postupem, od nejnižší mimořádné profesury anatomie, chirurgie a botaniky (od 26. 7. 1684) přes řádnou profesuru institucí (tj. teoretických oborů, od 3. 7. 1691) a od 1691 až do smrti byl řádným profesorem lékařské praxe. Na fakultě zastával několikrát funkci viceseniora (1691–93, 1697–98, 1700, 1704–05, 1707–11, 1714–16). V letech 1694/95 byl rektorem Karlo-Ferdinandovy univerzity a poté opakovaně děkanem její lékařské fakulty (1695/96, 1699, 1701/02, 1706, 1712/13). V době, kdy byl mimořádným profesorem anatomie, bylo 1688 tzv. theatrum anatomicum, kde se konaly cvičné pitvy pro mediky, přemístěno ze špitálu milosrdných bratří do Karolina – sídla lékařské fakulty. C. přednášky z anatomie a praktické medicíny zachytili písemně jeho žáci (později též profesoři lékařské fakulty) J. J. Gelhausen a L. F. Meisner. C. fakultě navrhoval, že bude v rámci zlepšení praktické výuky s mediky navštěvovat chudé ve vlašském špitále. K jeho klientele patřili kromě měšťanských rodin zejména příslušníci pražské italské kolonie, včetně chovanců jejich špitálu na Malé Straně. C. vykonával i praxi dvorního lékaře.

D: Praxis Cassiniana in Universitate Carolo-Ferdinandea Pragensi ab authore excellentissimo medicinae auditoribus publice dictata et nunc in librum conscripta a J. J. Gelhausen, Pragae (Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, DD VI 20); Anatomia compendiata in collegio medico Universitatis Pragensis a L. F. Meisner excerpta, Pragae 1690 (Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, DD VI 28).

L: Matricula facultatis medicae Universitatis Pragensis 1657–1783, K. Kučera – M. Truc (ed.), 1968 (rejstřík); BSPLF 1, s. 63n.

Petr Svobodný