Verze z 22. 10. 2016, 18:20, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku CEBE - HABERSKÝ Jaroslav 6.7.1901-26.12.1980 na CEBE-HABERSKÝ Jaroslav 6.7.1900-26.12.1980 bez založení přesměrování)

CEBE-HABERSKÝ Jaroslav 6.7.1900-26.12.1980

Z Personal
Jaroslav CEBE-HABERSKÝ
Narození 6.7.1900
Místo narození Habry u Čáslavi
Úmrtí 26.12.1980
Místo úmrtí Bristol (Vermont, USA)
Povolání

44- Právník 63- Spisovatel 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

45- Voják nebo partyzán

CEBE-HABERSKÝ, Jaroslav, * 6. 7. 1900 Habry u Čáslavi, † 26. 12. 1980 Bristol (Vermont, USA), právník, diplomat

Syn MUDr. Jindřicha C., obvodního lékaře v Habrech, posléze v Mníšku pod Brdy. Po maturitě na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze vystudoval 1919–23 práva na Karlově univerzitě (1923 JUDr.). Od 1929 působil jako advokát v Praze, uplatňoval se v pražském společenském a kulturním životě a byl publicisticky činný. Působil v Československém sdružení pro Společnost národů, Americkém ústavu, Československém obchodním a průmyslovém klubu a pražské YMCA. Národohospodářskými a sociálně politickými články přispíval do časopisů Hospodářská politika, Demokratický střed, resp. Program, Sobota a Masarykův lid. Na začátku nacistické okupace se zapojil do domácí protinacistické rezistence: patřil k vedoucím aktivistům Politického ústředí domácího odboje a nejbližším spolupracovníkům P. Šámala, s nímž byl spjat příbuzenskými vztahy (C. sestra Milada byla manželkou jeho syna prof. Jaromíra Šámala). V lednu 1940 byl zatčen gestapem, vězněn v Praze na Pankráci a poté v berlínských věznicích Moabit a Plötzensee. 1941 odsouzen k trestu smrti, trest mu však byl změněn formou milosti na patnáct let káznice. Své prožitky z berlínských žalářů a svědectví o posledních dnech českých odbojářů, čekajících v Plötzensee na popravu, zachytil po válce sugestivně v knize Dům mrtvých (1946), napsané na základě deníkových zápisků, které se podařilo propašovat z věznice. Krycí jméno Haberský, jež používal v ilegální odbojové činnosti, připojil 1945 oficiálně ke svému příjmení. 1946–64 působil ve službách Organizace spojených národů, zejména na Blízkém východě a v Africe (v Somálsku a na Madagaskaru); od 1948 fakticky v postavení exulanta z ČSR. Od 1964 žil na penzi v USA.

D: Anglie a Turecko: Otázka mossulská. Příspěvek ke studiu mandátních otázek a působnosti Rady Společnosti národů jako orgánu rozhodčího, 1928; Dům mrtvých. Věznice Moabit a Plötzensee 1940–1942, 1946.

L: Tomeš 1, s. 168.

Josef Tomeš