Verze z 1. 3. 2015, 14:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHALUPA_Vlastimil_17.10.1919)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHALUPA Vlastimil 17.10.1919

Z Personal
Vlastimil CHALUPA
Narození 17.10.1919
Povolání

37- Doprava, pošty, spoje

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Vlastimil CHALUPA