Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHANOVSKÝ_Jan_Josef_1700)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHANOVSKÝ Jan Josef 1700

Z Personal
Jan Josef CHANOVSKÝ
Narození 1700
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Jan Josef CHANOVSKÝ