Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHAROUSEK_Čeněk_V._1861)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHAROUSEK Čeněk V. 1861

Z Personal
Čeněk V. CHAROUSEK
Narození 1861
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby 22- Odborník živočišné výroby

63- Spisovatel


Čeněk V. CHAROUSEK