Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHEBU_z_Jan_1430)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHEBU z Jan 1430

Z Personal
Jan CHEBU z
Narození 1430
Povolání 43- Významný představitel obecní správy


Jan CHEBU z