Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHIMANI_Anton_30.1.1768-31.12.1835)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHIMANI Anton 30.1.1768-31.12.1835

Z Personal
Anton CHIMANI
Narození 30.1.1768
Úmrtí 31.12.1835
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Anton CHIMANI