Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHMELAŘ_J.V._1856)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHMELAŘ J.V. 1856

Z Personal
J.V. CHMELAŘ
Narození 1856
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


J.V. CHMELAŘ