Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHMELA_Jan_4.5.1740-16.9.1817)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHMELA Jan 4.5.1740-16.9.1817

Z Personal
Jan CHMELA
Narození 4.5.1740
Úmrtí 16.9.1817
Povolání 50- Náboženský publicista


Jan CHMELA