Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHOCHOLE_Karel_21.1.1872-29.5.1931)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHOCHOLE Karel 21.1.1872-29.5.1931

Z Personal
Karel CHOCHOLE
Narození 21.1.1872
Úmrtí 29.5.1931
Povolání 44- Právník


Karel CHOCHOLE